Förord till kokboken

Kokboken är uppdelad i två huvuddelar, Baser & grunder samt Recept.

För att få största nytta av kokboken föreslår jag att man läser de inledande styckena under rubriken "Ingredienser & baser" innan man ger sig i kast med recepten.

Under rubriken "Grunder i matlagningen" döljer sig diverse recept på baser eller tillbehör som sedan används som komponent i något av recepten.

Min ambition har varit att när någon komponent som härrör från ovan nämnda kapitel förekommer i ett recept, så skall där finnas en länk dit.

Smaklig spis!

Firren visar vägen